Vår menighet


Borgund menighet vil vere nær Kristus, nær jorda, nær kvarandre ved å leve i kjærleik, livsglede, fellesskap, forkynning, omsorg og ved å oppdage, tilbe, lære, vekse, forvalte og handle.

Borgund menighet har ca.5600 medlemar. Vi har aktivitetar, tiltak og arrangement for born ung og vaksne. Les meir om våre aktivitatar her.

Soknet er medlem i Kirkens SOS Møre. Vi har samarbeidsavtale med Himalpartner og støttar deira arbeid i dei tibetanske områda i Vest-Kina og Nepal. Henriette Bryn er soknet sin kontaktperson  i Himalpartner. Les meir om dette arbeidet her.
Vi samarbeider også med Kirkens Nødhjelp om Fasteaksjonen.

Støtt gjerne arbeidet vårt. Du kan bruke VIPPS med nr.106270 eller søk etter Borgund sokn.
Tusen takk for gåva di.

Adresse: Borgundgavlen 51, 6015 Ålesund - se kart
Telefon: 70 16 53 00
Epost: postmottak@kyrkja.alesund.no