Diakoni


Treng du nokon å snakke med?

Ta kontakt med diakon Mary Rowland mobil 99368951
eller sokenprest Kari Vatne mobil 92065380.

Vi har tid til samtale enten i kyrkja eller ein annan avtalt stad.

Tilbake