Dåp


Når eit barn blir bore til dåp, blir vi minna om at ingen kan bera seg sjølv.

Gjennom dåpen blir vi ein del av eit fellesskap som strekk seg over heile verda – og gjennom alle tider. Det er ei markering der barnet har alle sine viktigaste støttespelarar rundt seg, og der Gud lovar å fylgje barnet alle dagar.

Frå barnetru til vaksentru

Korleis kan vegen gå frå ei barnetru, og til ei slitesterk vaksentru? 

Les meir

Utlån av dåpskjole

Dåpstalla går ned - eit tiltak for å legge tilrette er utlån av dåpskjole

Les meir

Om Dåpen

Det er fleire aspekt å tenke på når ein skal planlegge dåp.

Les meir