Soknerådet


Borgund sokneråd 2023-2026

Medlemmar, Borgund sokneråd

Faste medlemmer:

Cathrine Drevik Eikrem (Leiar)

Knut Anders Oskarson

Lars Kjetil Aas

Monica Solbjørg

Christine Eidset

Britt-Sissel Ytterli

 

Varamedlemmer:

Arild Solberg

Randi Marie Amdam

 

Tilbake