Leige av lokaler


Informasjon til deg som ynskjer å leige Borgund kyrkje eller Borgund menighetshus.

Leige av Borgund kyrkje

Leige av Borgund kyrkje til konsert eller liknande:  15 % av brutto billettsal eller minsteleige:

To første timar 3.450,-
+ for kvar påfølgande time 500,-
+ for kvar påfølgande time etter kl. 23.00 600,-
Prøver før forestilling, pr. time 400,-


Leige av Borgund menighetshus

Pris: Kr. 4 000,-

For leige av kyrkje og menighetshus ta kontakt med kyrkjetenar Eero Voitk, tlf. 945 32 468, e-post: eero.voitk@kyrkja.alesund.no eller tlf 70 16 53 00, e-post: postmottak@kyrkja.alesund.no

Tilbake