Leige av lokaler


Informasjon til deg som ynskjer å leige kyrkja eller Borgund menighetshus.

 

Leige av Borgund kyrkje

Leige av Borgund kyrkje til konsert eller liknande:  15 % av brutto billettsal.

Minsteleige:

To første timar 3.200,-
+ for kvar påfølgande time 450,-
+ for kvar påfølgande time etter kl. 23.00 550,-
Prøver før forestilling, pr. time 370,-


Leige av Borgund menighetshus

Tilbake