Aktivitetar og tilbod i Borgund kyrkjelyd


Vi har tilbod om faste aktivitetar for alle aldersgrupper.

Sjå kalender for dei næraste 4 dagane med aktivitetar og ein presentasjon av tilbodet vårt nedanfor denne.

Aktivitetar og tilbod i Borgund menighet


Vi har tilbod om faste aktivitetar for alle aldersgrupper.

Sjå kalender for dei næraste 4 dagane med aktivitetar og ein presentasjon av tilbodet vårt nedanfor denne.