Spillekveld i Borgund


Spillekveldene er avlyst no framover.

 

 

Convid-19/Korona – oppdatert torsdag 12. mars kl 13:30.

Kirken må følge pålegg gitt av helsetjenesten i Ålesund kommune. Dette medfører at inntil videre vil bare begravelser, vigsler og dåp finne sted og deltagelsen er begrenset oppad til 50 deltagere.

Menighetene vil kontakte de som skal ha dåp og vigsler for å avtale nærmere hvordan seremoniene praktisk skal gjennomføres.

Andre aktiviteter, så som gudstjenester, institusjonsandakter, trosopplæringstiltak, korøvinger og konfirmantsamlinger vil foreløpig avlyses til og med 3. april. Vi vil fortløpende oppdatere denne siden når ny informasjon foreligger.

(Vi møtast omtrent ein gong i månaden i menighetshuset i Borgund og speler brettspel og andre spel for heile familien. Ta gjerne med eigne spel og kanskje ein liten matbit til fellesbordet og kom.)

Velkomen :-) 

Tilbake