Babysang i Borgund


Babysong i Borgund menighet er eit tilbod for babyer saman med ein vaksen/føresett.

I babysong skal vi syngje songar og leike med regler. Nokre frå då vi sjølv var små, og andre frå nyare tid. Song og leik, kos og nærleik er stikkord for babysongen. Vi syng med dei stemmane vi er utrusta med. For bornet ditt er det nemleg berre den stemma som gjeld. Frå babyen er i mamma sin mage er den med i rytmar og lydar gjennom dagen. Når babyen kjem ut i verda vert lydane og rytmane litt annleis. Likevel kjenner babyen igjen mamma og pappa si stemme. Stemma er det som er trygt og sikkert.
Musikk er viktig for barnet si motoriske, emosjonelle og sosiale utvikling. På babysong for barnet moglegheit til å uttrykke og utfalde seg musikalsk. Målet er å skape ei felles oppleving gjennom å leike, synge og utforske med barnet ditt.

Det er Babysong kvar torsdag kl.11.00-13.00 i Borgund menighetshus.
Kl.11.00-11.45 songstund
Kl.11.45-13.00 Leik og lunsj
Ta med eigen lunsj, vi stiller med frukt, kaffi og te.

Har du spørsmål? Ta kontakt med Mariann menighetspedagog mariann.stensoe@kyrkja.alesund.no.

Vil du melde deg på? Du kan gjere det når som helst i løpet av semesteret. TRYKK HER!

Pris: kr. 300 pr. semester

Tilbake