Borgund SyngSang


SyngSang er barnekoret vårt.

 

Borgund SyngSang er barnekoret i Borgund menighet. Alle born frå 5 år er velkomne. 
Vi øver tysdagar kl.18.00 i Borgund menighetshus. 
SyngSang syng i nokre gudstenester i løpet av året som f.eks. karnevalsgudsteneste, menighetens dag og hausttakkefest.
Til jul er syngSang sentral i julespelet.

Velkomen :-)

Tilbake