Borgund SyngSang


SyngSang er barnekoret vårt.

 

irken må følge pålegg gitt av helsetjenesten i Ålesund kommune. 

Aktiviteter, så som gudstjenester, institusjonsandakter, trosopplæringstiltak, korøvinger og konfirmantsamlinger vil foreløpig avlyses til og med 15.juni. Vi vil fortløpende oppdatere denne siden når ny informasjon foreligger.

 

Borgund SyngSang er barnekoret i Borgund menighet. Alle born frå 5 år er velkomne. 
Vi øver tysdagar kl.18.15 i Borgund menighetshus. 
SyngSang syng i nokre gudstenester i løpet av året som f.eks. karnevalsgudsteneste, menighetens dag og hausttakkefest.
Til jul er syngSang sentral i julespelet.

Velkomen :-)

Tilbake