Trusopplæring i Borgund menighet


Vi sender invitasjonsbrev i posten for kvart arrangement.

Vi anbefalar også faste aktivitetar for born og unge. Sjå oversikt over våre aktivitetar.