Tårnagent


3. trinn: bli med på Tårnagenthelg!

 

Går du i tredje klasse, blir du og klassevennane dine invitert til å vere med på Tårnagent-helg! Dette er eit opplegg som gjer at barnet får bli kjent med kyrkja og bibelen på ein kul og unik måte. Kyrkja er fullt av hemmelige spor og spennande hint. Og barna skal vere i fokus som Tårnagent!
   
Laurdagen tek vi på oss agentoppdrag og utforskar kyrkja både inni, under, utanpå og ut på gravplassen i form av uhyre viktig agentarbeid. Ei kyrkje er faktisk også ein mystisk og spennande stad og barna får utdelt ein agentkoffert som inneheld agent-ting (kan ikkje røpe meir grunna agent-koda) for å hjelpe med å løyse mysteria. Vi har agentoppdrag, agentmøter, agentmat og avsluttar laurdag med å ringe i kykjeklokka som siste agent-oppdraget for dagen.

Som Tårnagentar får barna lære at dei kan gjere ein skilnad og kan endre på ting der dei bur. Ja, dei kan sjølv sette gode spor ved å ha ein Himmel over livet.

Søndag blir det gudsteneste med tårnagentane i fokus. Absolutt alle på jord blir utfordra til å bli meir bevisst på å kva spor vi sjølve lagar rundt oss. Kanskje det set spor i oss å sjå ivrige tårnagentar?

Tilbake