Diakoniens dag


Pandemien setter vårt samfunn på prøve. Enkeltmenneskers og fellesskapets sårbarhet blottlegges. Virkningene av krisen kommer til å påvirke oss i lang tid. Hvordan tar vi med oss følgene av denne når koronaen en dag ikke er en trussel lenger?
Bli med på digital Diakoniens dag.

 

Kirken og diakonien har det siste året tatt ansvar som en del av samfunnets beredskap i en krisesituasjon. Lokale menigheter og diakonale institusjoner har i denne tiden gjort seg viktige erfaringer om utfordringer, virkninger og konsekvenser.

Disse erfaringer og diakoniens bidrag ønsker vi å løfte fram og dele med våre samarbeidspartnere i det sivile samfunn og i offentlig sektor. Slik kan vi lære av hverandre og stå bedre rustet når vi vender tilbake til en ny hverdag.

Derfor er «Sårbarhet i og etter koronaens tid» tittelen på Diakoniens dag i 2021 – i lys av tre sentrale diakonale temaer: ensomhet, relasjoner og rettferdighet.

Gjennom foredrag, dialog og panelsamtaler ønsker vi å reflektere over disse temaene. Vi vil også dele erfaringsbasert innsikt i det som gir håp – som mestringsstrategier, innovative arbeidsformer og mobilisering av ressurser for fellesskapets beste.

 

Digital konferanse

Årets Diakoniens dag må foregå digitalt. Selv om vi ikke kan møtes fysisk denne dagen, ser vi fram til å møte deltagere fra kirke og diakoni, fra våre mange samarbeidspartnere i det sivile samfunn, og fra kommunal og offentlig sektor.

Påmelding

For å delta må du melde deg på her.
Konferansen er gratis og alle påmeldte vil få en lenke tilsendt på e-post i forkant av konferansen. Pass på at du skriver inn riktig e-post. Alle som har meldet seg på får en e-post med bekreftelse på at påmeldingen er registrert.

Hovedprogrammet blir tegnspråktolket

Tilbake