Ord til ettertanke (27.juli)


Her på heimesida deler vi nokre ord til oppbygging, refleksjon, trøyst og håp. Her er dagens ord.

 

INSPIRASJON  FRA  BÆREKRAFTSBOKA 
Bærekraftsboka  presenterer FNs bærekraftsmål i lys av kristen tro.  
I  de kommende uker på denne websida finner du en refleksjon og bønn for hvert av de 17 bærekraftsmålene.  (se bildet)  
Denne serien gir inspirasjon gjennom en ny teologisk refleksjon og bønn hver mandag.  Samtidig kan vi utruste oss til å holde miljø-fokuset oppe.  

Boka kan bestilles, helt gratis, fra kirkens materiellekspedisjon, https://materiell.kirken.no/produkt/baerekraftsboka/   
Boka har blitt utarbeidet  av en rekke organisasjoner, kirkesamfunn og enkeltpersoner. 
Teologiske refleksjoner:  Kjell Nordstokke
Bønner:  Hildegunn Marie Tønnessen Seip

Mål 14:  Liv Under Vann

Teologisk refleksjon:
«Her er havet, stort og vidt, med en talløs vrimmel av dyr, både små og store […].  Alle venter på deg, at du skal gi dem mat i rett tid» (Salme 104,25-27).  Slik beskriver Bibelen livet under vann.  Først som et rikt mangfold, med en vrimmel av liv langt utover det mennesker vet om og kan forestille seg.  Dernest som arena for Guds omsorg.  Gud er livgiveren overalt i skaperverket, derfor priser «hav og grummen hval» Guds navn, som Petter Dass synger (salme 278 i Norsk salmebok).  Livet handler om mer enn menneskene, livet vårt er vevd inn i en sammenheng som er mye større enn det vi selv er.
Vår moderne tankegang kan få oss til å oppfatte det ukjente som uviktig.  Det vi ikke ser behøver vi ikke bry oss om.  Kanskje det er derfor vi har fylt havet med så mye søppel at livet i havet er truet.  Eller vi har tenkt at havet bare har interesse hvis vi har nytte av det.  Så kan vi bare tømme det for ressurser, raskt og effektivt.  
Skapertroen fastholder at alt liv har verdi i seg selv, og at det ikke finnes bærekraftig forbruk uten bærekraftig forvalting.  Det gjelder også livet under vann.

BØNN:  Gud, du som lodder havets dybder, 
tilgi oss at vi forurenser og ødelegger.
Gi oss visdom og nye sjanser til å la fisken svømme og bølgene bryte fritt, 
og til å høste klokt og med takknemlighet fra verdens hav.
Alt og alle i dine hender, Gud.
     Amen.

Du kan lese siste andakt her.
 

Tilbake