Ord til ettertanke (20.juli)


Her på heimesida deler vi nokre ord til oppbygging, refleksjon, trøyst og håp. Her er dagens ord.

 

INSPIRASJON  FRA  BÆREKRAFTSBOKA 
Bærekraftsboka  presenterer FNs bærekraftsmål i lys av kristen tro.  
I  de kommende uker på denne websida finner du en refleksjon og bønn for hvert av de 17 bærekraftsmålene.  (se bildet)  
Denne serien gir inspirasjon gjennom en ny teologisk refleksjon og bønn hver mandag.  Samtidig kan vi utruste oss til å holde miljø-fokuset oppe.  

Boka kan bestilles, helt gratis, fra kirkens materiellekspedisjon, https://materiell.kirken.no/produkt/baerekraftsboka/   
Boka har blitt utarbeidet  av en rekke organisasjoner, kirkesamfunn og enkeltpersoner. 
Teologiske refleksjoner:  Kjell Nordstokke
Bønner:  Hildegunn Marie Tønnessen Seip

Mål 13: Stoppe Klimaendringene

Teologisk refleksjon:
I den bibelske verden er naturkreftene til tider personifisert og kan bli demoniske i sin ødeleggende kraft. Jesu disipler fryktet at de skulle bli dratt ned i dypet av vinden og bølgene (Matteus 8,23-27).  Naturen kan oppleves som lunefull.  I møtet med kreftene den kan utløse, blir menneskene små og maktesløse.
Særlig dramatisk blir det i tider med langvarig tørke og misvekst.  Bibelen forteller om klimaendringer i Egypt og om Josef som tok politiske grep og sørget for tilpassing, beredskap og tiltak for å hjelpe dem som ble berørt av «de sju magre årene» (1. Mosebok 41).  Slik unngikk de at landet gikk til grunne.  Også på dagens politiske agenda er dette viktige tiltak når vi ser de dramatiske konsekvensene av klimaendringene og hvordan de rammer de fattige hardest.  Til forskjell fra tidligere tider er klimaendringene nå i stor grad menneskeskapte.  Vi kan ikke skylde på lunefulle naturkrefter, men må ta vår del av ansvaret for at det er blitt slik, og ikke minst må vi la dette ansvaret komme til uttrykk i handling og tro.  I tro på at Gud fortsatt er den som en gang gjorde slutt på den store flommen og satte opp regnbuen som tegn på framtid og håp (1. Mosebok 9,11-17).

BØNN:
Gud, vi kjenner ditt skaperverk sukke under vekten av vårt jag. 
Se i nåde til oss og hjelp oss å vende om, selv når endringene koster.
Sammen med resten av skaperverket lengter vi etter liv og helse for jorda vår.
Styrk oss i kampen og i håpet.
Alt og alle i dine hender, Gud.      
    Amen.

Du kan lese siste andakt her.

Tilbake