Ord til ettertanke (13.juli)


Her på heimesida deler vi nokre ord til oppbygging, refleksjon, trøyst og håp. Her er dagens ord.

 

INSPIRASJON  FRA  BÆREKRAFTSBOKA 
Bærekraftsboka  presenterer FNs bærekraftsmål i lys av kristen tro.  
I  de kommende uker på denne websida finner du en refleksjon og bønn for hvert av de 17 bærekraftsmålene.  (se bildet)  
Denne serien gir inspirasjon gjennom en ny teologisk refleksjon og bønn hver mandag.  Samtidig kan vi utruste oss til å holde miljø-fokuset oppe.  

Boka kan bestilles, helt gratis, fra kirkens materiellekspedisjon, https://materiell.kirken.no/produkt/baerekraftsboka/   
Boka har blitt utarbeidet  av en rekke organisasjoner, kirkesamfunn og enkeltpersoner. 
Teologiske refleksjoner:  Kjell Nordstokke
Bønner:  Hildegunn Marie Tønnessen Seip

Mål 12: Ansvarlig Forbruk og Produksjon

Teologisk refleksjon:
Da Gud skapte mannen og kvinnen, gav Gud dem i oppgave å legge jorda under seg og «råde over» fisker, fugler og dyr (1. Mosebok 1,28).  Noen ganger er det tolket som et guddommelig klarsignal til å utbytte naturen og dens ressurser.  Det er en feil tolkning, for råderetten er gitt i samsvar med råd om god forvalting.
Dette kommer klart til uttrykk i den andre skapelsesfortellingen, den om mennesket i Edens hage.  Gud satte Adam til å «dyrke og passe» hagen (1. Mosebok 2,15).  Å være skapt in Guds bilde innebærer å stå i kommunikasjon med Gud:  Gud taler til mennesket og gir det i oppdrag å være forvalter av godene i skaperverket.  Mennesket svarer på denne tiltalen gjennom ansvarlig (av: an – svar) handling. 
Men mennesket lokkes til selvsentrert forbruk og uansvarlig forvaltning.  Det skjedde allerede med de to i Edens hage.  Tilsvarende fortellinger finner vi mange av i Bibelen, som den Jesus fortalte om den rike bonden (Lukas 12,13-21) som trodde at rikdom og konsum var en sikker vei til det gode liv.   Slik er det ikke, sier Jesus: «Ta dere i vare for al slags grådighet!  For det er ikke det en eier, som gir liv, selv om en har overflod.»

BØNN:
God, vår hyrde, 
la oss ikke mangle noe,
 og vis oss hva vi har.
Lær oss å verdsette ressursene,
bruke igjen og gjøre gammelt nytt.
Takk for alle dine rause gaver.
Alt og alle i dine hender, Gud.      
    Amen.

Du kan lese siste andakt her.

Tilbake