Ord til ettertanke (06.juli)


Her på heimesida deler vi nokre ord til oppbygging, refleksjon, trøyst og håp. Her er dagens ord.

 

INSPIRASJON  FRA  BÆREKRAFTSBOKA 
Bærekraftsboka  presenterer FNs bærekraftsmål i lys av kristen tro.  
I  de kommende uker på denne websida finner du en refleksjon og bønn for hvert av de 17 bærekraftsmålene.  (se bildet)  
Denne serien gir inspirasjon gjennom en ny teologisk refleksjon og bønn hver mandag.  Samtidig kan vi utruste oss til å holde miljø-fokuset oppe.  

Boka kan bestilles, helt gratis, fra kirkens materiellekspedisjon, https://materiell.kirken.no/produkt/baerekraftsboka/   
Boka har blitt utarbeidet  av en rekke organisasjoner, kirkesamfunn og enkeltpersoner. 
Teologiske refleksjoner:  Kjell Nordstokke
Bønner:  Hildegunn Marie Tønnessen Seip

Mål 11: Bærekraftige byer og samfunn

Teologisk refleksjon:
Bibelen er tvetydig i synet på byen. Ofte framstilles den som preget av urett og synd. Byen skaper forskjeller mellom mennesker, den er ubarmhjertig mot dem det ikke lenger er bruk for, og mektige utbytter de fattige i byen. Ikke uten grunn blir Kain, han som drepte broren sin, framstilt som grunnleggeren av den første byen (1.Mosebok 4,17), og det går en linje fra Sodoma i Bibelens første bok til framstillingen av Babylon i Johannes’ åpenbaring.
Samtidig tales det varmt om Jerusalem, fredens by. Her har Herren sin bolig; i de siste dager skal menneskene søke dit i sin lengsel etter rettferdighet og fred. "De skal smi sverdene om til plogskjær og spydene til vingårdskniver» (Jesaja 2,4).
I virkeligheten maktet ikke Jerusalem å leve opp til den visjonen. Den ble som byer flest full av ondskap, og derfor gjenstand for profetenes domsord (Jesaja 1,21-23; Jeremia 6,6-8).
Likevel lever visjonen om fredens by videre.  Johannes’ åpenbaring taler ikke bare om Babylon, symbolet på den maktsyke metropolen som sprer redsel og ødeleggelse, men også om det nye Jerusalem, en by hvor byportene alltid er åpne og alle har adgang til skjønnheten og godene den rommer (Johannes’ åpenbaring 21,9-27). Mens Babylon er dømt til undergang, er Jerusalem bærekraftig og består til evig tid.

BØNN:
Gode Hellige ånd, du som er til stede der mennesker møtes, gå gjennom våre gater og dans på våre torg.
Hjelp oss å bygge trygge byer med rom for alle.
La planter og trær, håp og framtid spire her vi bor.
Alt og alle i dine hender, Gud.      
    Amen.

Du kan lese siste andakt her.

Tilbake