Global solidaritetsaksjon


Saman som kyrkje i heile verda 
Møre bispedømme – misjonssolidaritet under korona-pandemien

 

Koronapandemien har rammet hvert eneste hjørne av verden og det går ut over de utallige landene med svakere økonomi og styring enn vi har i Norge. 

Noen i kirken vår ønsket å gjøre noe med det. Konsekvensen ble en ekstraordinær innsamlingsaksjon til søsterkirker og partnere som er særlig rammet av pandemien. Initiativet til denne aksjonen kjem frå ulike bispedøme i Noreg, i samarbeid med dei sju organisasjonane som er med i SMM – Samarbeid menighet og misjon. kirken.no/SMM

I denne situasjonen vil Møre biskop og bispedømmeråd utfordre kyrkjelydane i Møre til solidaritet ved å støtte dei misjonspartnarar dei allereie har.
Borgund menighet har misjonsavtale med HimalPartner og vil støtte dei spesielt no.
Du kan bidra med ei gåve på vipps eller bankkonto:  

    Vippsnummer  106270 merk: «HimalPartner»  
    Kontonr.  3900 30 82559 merk: «HimalPartner»  
 

Tilbake