Ord til ettertanke (20.mai)


Kvar dag deler vi nokre ord til oppbygging, refleksjon, trøyst og håp. Her er dagens ord

 

Helgetorsdag - Kristi himmelfartsdag

Allmektige Gud,
du har opphøgd Son din Jesus Kristus
og sett han ved din høgre hand.
Vi bed deg:
Gjev oss din Ande, så vi kan forkynna evangeliet
       for alle folkeslag,
inntil Kristus kjem att og gjer alle ting nye,
han som meg deg og Den heilage andre lever og råder,
éin sann Gud frå æve til æve.

Amen

Du kan lese siste andakt her.

Tilbake