Festival of Lessons and Carols


Julekonsert med Viggo Solum og kyrkjekora i Borgund, Ellingsøy og Ålesund.

 

Borgund kyrkje onsdag 13 desember kl.19.00

Borgund og Ellingsøy kyrkjekor
Ålesund kirkekor
Viggo Solum, opplesing
Ola Eide, orgel
Kjetil Kvangarsnes, dirigent
Allsong
Gratis inngang. Kollekt (vipps eller kontant)

Saknar du julekonsertar med mykje allsong? Det får du når kyrkjekora i Borgund, Ellingsøy og Ålesund inviterer til julekonsert i Borgund kyrkje onsdag 13. desember. Programmet er bygd på den engelske tradisjonen «Festival of Lessons and Carols». Det er ei gudsteneste som blir brukt i den anglikanske kyrkja i advents- og juletida.
Dei ni lesingane, som blir framført av skodespelaren Viggo Solum, er henta både frå det gamle testamentet, med profetiane om Jesu komme, og det nye testamentet der dei mest kjente tekstane som er knytt til jula er med.
Lesingane blir knytt saman med advent- og julesalmar, «Christmas Carols». «Carol» var opphaveleg namnet på ei folkeleg vise med refreng, men etter kvart vart «Carols» brukt om alle julesalmane i engelsk tradisjon.
Dei fleste av salmane koret syng er godt kjende både i den engelske og den norske tradisjonen. Forsamlinga skal få synge med på mange av salmane. Det er gratis inngang.

Tilbake