Kyrkjelydstur 2023 - Borgund og Ellingsøy


Velkomen til Kyrkjelydstur på onsdag 6. sept.

Tradisjon tru inviterar Borgund menighet og Ellingsøy til kyrkjelydstur på onsdag 6. sept.

På turen skal vi besøke Stordal med omvisning i Rosekyrkja og så kaffe i Nilsgardstunet. 

Så går vi videre til Sjøholt hvor vi skal besøke Ørskog kyrkje med tidligere sokneprest Kari Vatne, og gå noen meter til «Brukte ting» (butikk på kyrkjetorget.) 

Nest kjører vi til Nedreskodje Gard til kåseri, middag og dessert og kaffe. 

Vi tar veien hjem først ved Ellingsøy ca 17.00 og så til Kiwi-Klokkersund.

Plan for avreise:   NB! Merk tidene!
frå Ellingsøy:  Ellingsøy kyrkje kl 9.45      Kverve kl 10.00  
frå Borgund:   Kiwi – Klokkersund   kl 10.15   (parkering vest ved Kiwi)

For PÅMELDING Ring 7016 5300 Servicekontoret til menighetene i Ålesund - Påmeldingsfrist: 25. aug  

BETALING: Giro finner du HERHUSK å skrive namnet ditt ved betaling.
Prisen for bussturen:  kr 700,-   (buss, kaffe, middag, omvisning)

Velkomen!

Tilbake