Møte med sorgen og livet som går videre


Velkomen til sorgsamling torsdag 8. juni kl 17.30-19 i salongen i underetasjen i Spjelkavik kyrkje.

Spjelkavik kyrkjelyd vil gjerne invitere til en samling for dere som har mist en av deres nærmeste. 

Å miste en av sine nærmeste kan oppleves så ulikt, og sorgen rammer så forskjellig. Mye er likevel gjenkjennelig og felles. Åsrun Eli Håvik, diakon, og Anders Grytten, sokneprest, vil snakke om:

Hva sorg og tap kan gjøre med oss, og hva som kan hjelpe oss å leve med sorg og savn på en god måte. 

Det blir enkel servering. Påmelding innen mandag 5. juni til Kirkens Servicekontor: 70165300.

Hjertelig velkommen!

Tilbake