Konfirmasjonsdatoar 2022 - 2025


Konfirmasjonsdatoar fram til 2025 fordeler seg slik.

 

Med attarhald om endringar.

Konfirmantar frå andre kyrkjelydar som ynskjer å delta i konfirmantopplegget i Borgund vil få tildelt dato etter konfirmantregistrering er avslutta.

2022:
Postnummer 6009+6014            Laurdag 7.mai 2022
Postnummer 6015+6016            Søndag 8.mai 2022
Postnummer 6016+6017            Laurdag 7.mai 2022

2023:
Postnummer 6009+6014            Laurdag 6.mai 2023
Postnummer 6015+6016            Laurdag 6.mai 2023
Postnummer 6016+6017            Søndag 7.mai 2023

2024:
Postnummer 6009+6014             Søndag 5.mai 2024
Postnummer 6015+6016             Laurdag 4.mai 2024
Postnummer 6016+6017             Laurdag 4.mai 2024

2025:
Postnummer 6009+6014             Laurdag 3.mai 2025
Postnummer 6015                       Søndag 4.mai 2025
Postnummer 6016+6017             Laurdag 3.mai 2025

Tilbake