Konfirmasjonsdatoar 2024 - 2026


Konfirmasjonsdatoar fram til 2027 fordeler seg slik.

Med attarhald om endringar.

Konfirmantar frå andre kyrkjelydar som ynskjer å delta i konfirmantopplegget i Borgund vil få tildelt dato etter konfirmantregistrering er avslutta.
 

2025:
Postnummer 6009+6014             Laurdag 3.mai 2025
Postnummer 6015                       Søndag 4.mai 2025
Postnummer 6016+6017             Laurdag 3.mai 2025

2026:
Postnummer 6009+6014             Laudag 2.mai 2026
Postnummer 6015                       Laudag 2.mai 2026
Postnummer 6016+6017             Søndag 3.mai 2026

2027:
Postnummer 6009+6014             Laudag 8.mai 2027
Postnummer 6015                       Laudag 8.mai 2027
Postnummer 6016+6017             Søndag 8.mai 2027

Tilbake