Konfirmasjonsdatoar 2021 - 2024


Konfirmasjonsdatoar fram til 2024 fordeler seg slik.

 

Med attarhald om endringar.

Konfirmantar frå andre kyrkjelydar som ynskjer å delta i konfirmantopplegget i Borgund vil få tildelt dato etter konfirmantregistrering er avslutta.

2021:
På grunn av Korona-pandemien er konfirmasjonsgudstenesta i 2021 utsatt til hausten.
Datoar for hausten blir laurdag 18. og søndag 19.september 2021

2022:
Postnummer 6009+6014            Laurdag 7.mai 2022, kl.10.30 
Postnummer 6015+6016            Søndag 8.mai 2022, kl.11.00
Postnummer 6016+6017            Laurdag 7.mai 2022, kl.13.00

2023:
Postnummer 6009+6014            Laurdag 6.mai 2023, kl.13.00 
Postnummer 6015+6016            Laurdag 6.mai 2023, kl.10.30 
Postnummer 6016+6017            Søndag 7.mai 2023, kl.11.00

2024:
Postnummer 6009+6014             Søndag 5.mai 2024, kl.11.00
Postnummer 6015+6016             Laurdag 4.mai 2024, kl.13.00
Postnummer 6016+6017             Laurdag 4.mai 2024, kl.10.30

Tilbake