Konfirmasjonsdatoar 2020 - 2023


Konfirmasjonsdatoar fram til 2023 fordeler seg slik.

 

Med attarhald om endringar.

2020:
På grunn av Korona-pandemien er konfirmasjonsgudstenesta i 2020 utsatt til hausten.
Datoar for hausten blir laurdag 19. og søndag 20.september 2020.

2021:
Postnummer 6009                            Søndag 9.mai 2021, kl.11.00
Postnummer 6014+6015+6017        Laurdag 8.mai 2021, kl.13.00
Postnummer 6016                            Laurdag 8.mai 2021, kl.10.30

2022:
Postnummer 6009+6014            Laurdag 7.mai 2022, kl.10.30 
Postnummer 6015+6016            Søndag 8.mai 2022, kl.11.00
Postnummer 6016+6017            Laurdag 7.mai 2022, kl.13.00

2023:
Postnummer 6009+6014            Laurdag 6.mai 2023, kl.13.00 
Postnummer 6015+6016            Laurdag 6.mai 2023, kl.10.30 
Postnummer 6016+6017            Søndag 7.mai 2023, kl.11.00
 

Tilbake