Konfirmasjonsdatoar 2024 - 2026


Konfirmasjonsdatoar fram til 2025 fordeler seg slik.

Med attarhald om endringar.

Konfirmantar frå andre kyrkjelydar som ynskjer å delta i konfirmantopplegget i Borgund vil få tildelt dato etter konfirmantregistrering er avslutta.
 

2024:
Postnummer 6009+6014             Søndag 5.mai 2024
Postnummer 6015+6016             Laurdag 4.mai 2024
Postnummer 6016+6017             Laurdag 4.mai 2024

2025:
Postnummer 6009+6014             Laurdag 3.mai 2025
Postnummer 6015                       Søndag 4.mai 2025
Postnummer 6016+6017             Laurdag 3.mai 2025

2026:
Postnummer 6009+6014             Laudag 2.mai 2026
Postnummer 6015                       Laudag 2.mai 2026
Postnummer 6016+6017             Søndag 3.mai 2026

Tilbake