Ord til ettertanke (26. mars)


Kvar dag deler vi nokre ord til oppbygging, refleksjon, trøyst og håp. Her er dagens ord. 

 

TORSDAG 26. mars 

I Jeremia kapittel 29 står det: 

For eg veit kva tankar eg har med dykk, seier Herren, fredstankar og ikkje ulukkestankar. Eg vil gje dykk framtid og von. Når de kaller på meg og kjem til meg med bønene dykkar, vil eg høyra på dykk. Når de søkjar meg, skal de finna meg. 


Vi får tru på ein Gud som har fredstankar med oss. Som ynskjer oss framtid og von. Og som har lova å høyra våre bøner. 
 

La desse orda frå profeten Jeremia få fylgja deg gjennom dagen i dag. 
 


Du kan lese gårsdagens andakt her. 

 

 

Tilbake