Ny teppe til Borgund kyrkje


Borgund kyrkje treng ny teppe. Vil du hjelpe oss?

Bilete er ein illustrasjon for det framtidige teppe.

Det gamle teppet i midtgangen er frå 1974 og tek til å smuldre opp. Soknerådet har derfor sett i gang en teppe-aksjon med innsamling til nytt teppe i kyrkja. Sparebanken Møre er allereie med på laget, men vi treng 400 000 kroner til. Det er Ledal teppeveveri som har gitt oss tilbod, og deira tepper er av god kvalitet.

Vil du bidra? Du kan betale inn på 3900.30.82559 eller på Vipps 106270 og merk gåva "Teppe"

Tusen takk for hjelpa

Tilbake