Saman som kyrkje i heile verda


Sammen som kirke i hele verden er en nasjonal aksjon for misjonssolidaritet. Målet er å styrke menighetens eget misjonsprosjekt, og i år er aksjonstiden fra Kristi Himmelfartsdag til St. Hans.

Gjennom aksjonen "Sammen som kirke i hele verden" ønsker Møre bispedømme å bidra til å bevisstgjøre menighetene på sin globale tilhørighet og forpliktelse. Vi er derfor invitert til å delta med søsterkirker og partnere som har svakere økonomi enn vi har i Norge. Initiativet til denne aksjonen kom fra ulike bispedømmer i Norge, i samarbeid med de sju organisasjonene som er med i SMM - Samarbeid menighet og misjon: www.kirken.no/smm

I år vil også Møre biskop og bispedømmerådet utfordre menighetene i Møre til solidaritet ved å støtte de misjonspartnere de allerede har. Borgund menighet har misjonsavtale med HimalPartner.
HimalPartner blir med på Menighetens dag 2. juni!

Du kan bidra med en gave på vipps eller bankkonto:
Vipps Borgund kyrkje 106270 og velg kategori Borgund kyrkje Misjonsprosjekt                                                 eller Kontonr.  3900 30 82559  merk: «Himal» 

Saman som kyrkje i heile verda
Møre bispedømme

Tilbake