Saman som kyrkje i heile verda


Sammen som kirke i hele verden er en nasjonal aksjon for misjonssolidaritet i korona-pandemien. Målet er å styrke menighetens eget misjonsprosjekt, og i år er aksjonstiden fra Kristi Himmelfartsdag til St. Hans.

Koronapandemien har rammet hvert eneste hjørne av verden og det går ut over de utallige landene med svakere økonomi enn vi har i Norge.

Den Norske Kirken ønsker å gjøre noe med det. Gjennom aksjonen "Sammen som kirke i hele verden" ønsker Møre bispedømme å bidra til å bevisstgjøre menighetene på si globale tilhørighet og forpliktelse. Vi er derfor invitert til å delta med søsterkirker og partnere som er særlig rammet av pandemien. Initiativet til denne aksjonen kom fra ulike bispedømmer i Norge, i samarbeid med de sju organisasjonene som er med i SMM –
Samarbeid menighet og misjon: kirken.no/SMM

I dette året også vil Møre biskop og bispedømmeråd utfordre menighetene i Møre til solidaritet ved å støtte de misjonspartnere de allerede har spesielt no.  Borgund menighet har misjonsavtale med HimalPartner. 
HimalPartner blir med på Menighetens dag 12. juni!

Du kan bidra med en gave på vipps eller bankkonto:
Vipps Borgund kyrkje 106270 og velg Borgund kyrkje Misjonsprosjekt 
eller Kontonr.  3900 30 82559  merk: «Himal» 

Saman som kyrkje i heile verda
Møre bispedømme

Tilbake