Konfirmant i Borgund


Som konfirmant i Borgund menighet kan du velge mellom forskjellige alternativ. Vi har i år tre hovudopplegg for undervisninga.

 

På grunn av Korona-pandemien blir årets konfirmasjon flytta til hausten 2020. Derfor blir også oppstart for konfirmantkullet 2021 litt seinare på hausten. Konkrete datoar vil kome i informasjonsbrosjyren som blir send ut i løpet av mai/juni.
 

Gudstenesteoppmøte andre plassar

Som konfirmant i Borgund menighet kan du velge mellom forskjellige alternativer. Vi har i år tre hovedopplegg for undervisningen:

Tilbake