Påmelding 6 år i år


Den påmelde
Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Om barnet ditt har allergi eller trenger annet form for tilretteleggelse kan du skrive det her.Foresatte
Foresatt 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er det noe mer du synes vi bør vite kan du skrive det her:

Er det i orden at navn og bilde av den påmeldte blir offentliggjort?