Påmelding Levande vatn


Den påmelde
Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Om barnet ditt har allergier eller trenger annet form for tilretteleggelse kan du skrive det her.Foresatte
Foresatt 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Vær venlig og skriv her hvor mange av familien som kommer til pølsemåltidet slik at vi kan handle rette mengder.
Jeg/vi kan bidra med: