Jubileumsgudsteneste Kirken SOS

01.07.2019

Jubileumsgudsteneste Kirken SOS

Søndag 1.september feirer vi 40 år

med Kirkens SOS.

Velkomen til jubileumsgudsteneste

med tema "Å møte meg der jeg er"