Borgund menighet > Alle sider > Trusopplæring > Levande vatn 4.klasse

Levande vatn Borgund

Trosopplæringstiltak for 4. trinn:
 
Levande Vatn 
Onsdag 27. mars kl. 14:30.

Barna i Borgund menighet blir inviterte til forskjellige trosopplæringstiltak tilpasset   barnets alder. Borgund menighet er miljøfyrtårn og vi ønsker å ta vare på skaperverket samtidig som vi ønsker å gi barna et godt verdigrunnlag preget av medskaping, fellesskap og tro. Disse verdiene har et spesielt fokus i dette tiltaket.

Når og hvor:  Skyss fra Larsgården– og Hatlane skole kl. 14:15. Angående barn som går på SFO: SFO må få beskjed av dere at vi henter barnet denne dagen. Hvis barnet går ved en annen skole, ta kontakt for avtale om skyss.

Hva: Registrering på Menighetshuset  kl. 14:30. Brødmåltid. Samling.

«Vannposter»:   1.  såpebobling og babling  2. fakta om vann.  3. dåps-vannet 

Himalaya- jakokser og vann. Menigheten er med i et hjelpeprosjekt på de tibetanske høysletter og vi skal bli kjent med dette prosjektet.
 

Det blir servert pølse med brød/lompe når vi er ferdige med aktivitetene. Under dette måltidet har vi en konkurranse: Hvem er flinkest til å kilde-sortere?
Levande Vatn er ferdig ca. kl. 18:00.

Foreldre og familie er velkomne til å spise pølser sammen med oss. Gi beskjed ved påmeldingen hvor mange som kommer i tillegg til deltakeren, slik at vi lager nok mat.

Vil du hjelpe til? Vi trenger noen som kan være med å hjelpe. Se påmeldingsskjemaet for oppgaver.

Tilrettelegging. Hvis barnet ditt har behov for individuell tilrettelegging, gi beskjed ved påmelding eller ta kontakt med oss, så finner vi en løsning.  

OBS! Noe av aktivitetene skjer utendørs. Ha med klær etter vær. Lek med vann resulterer ofte i våte klær, selv om det ikke regner.

Påmelding innen søndag 24. mars. Bruk påmeldingen som ligger på www.borgund.menighet.no, trykk på «Levande Vatn» og meld dere på via påmeldingsskjemaet. Vi sender ut mail til alle påmeldte i løpet av tirsdagen. Eventuelle spørsmål kan stilles til mariann.stensoe@kirken-aalesund.no. Eller på sms: 945 32 477.

Med vennlig hilsen
Christian Siejak, ungdomsprest og Mariann Stensøe, menighetspedagog.