Borgund menighet > Alle sider > Soknerådet

Soknerådet

Borgund sokneråd består av 6 faste representanter i tillegg til soknepresten.

Ved kirkevalget 2015 ble følgende personer valgt inn:

Medlem:
Marit Kaldhol (leiar)
Christian Ekelund (nestleiar)
Tine Nordbrønd
Wenche Østraat Anderson
Kristin Roald Bjørnøy
Halldis Ragnhild Oksefjell
Kari Vatne (sokneprest)
Kristin Smehus (dagleg leiar)

Varamedlem:
Hans Georg Schaatun 
Randi Dahl Lade 
Vidar Lade 
Tone Bjørnsen