Borgund menighet > Alle sider > Kontakt

Kontaktliste

Liv Merete Morland Stensøe

Borgund bhg.
 41641617
 Send e-post

Kristin Smehus

Daglig leder
 70165341
 +4794532479
 Send e-post

Mary Rowland

Diakon
 70165344
 99368951
 Send e-post

Kjetil Kvangarsnes

Kantor
 90191247
 90191247
 Send e-post

Kjell Magne Antonsen

Kyrkjetenar
 94532468
 94532468
 Send e-post

Rebekka Kolvik

Leder Dyreklubben
 92410190
 46431287
 Send e-post

Kari Vatne

Sokneprest
 70165342
 92065380
 Send e-post

Reidar Standal

Sokneprest Ellingsøy
 70165362
 90631278
 Send e-post

Mariann Stensøe

Trusopplærar
 70165347
 94532477
 Send e-post

Christian Siejak

Ungdomsprest
 70165343
 41737911
 Send e-post